دریافت{شناخت تاثیر استقلال هیات مدیره بر کیفیت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادرار(تعدادصفحات:22)}

دریافت /شناخت تاثیر استقلال هیات مدیره بر کیفیت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادرار(تعدادصفحات:22)/ ایی کِی|دریافت|50084487|ekn50308976|اقتصاد,مدیریت,حسابداری,بانک مقالات رایگان,مقالهISI,سیویلیکا
این فایل درباره ی شناخت تاثیر استقلال هیات مدیره بر کیفیت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادرار(تعدادصفحات:22) می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

چکیده


بر طبق نظریه نمایندگی، یکی از مکانیزم های مهم که برای کاهش مسایل نمایندگی موثر میباشد، استقلال هیات مدیره است. در واقع اعضای هیئت مدیره مستقل ممکن است نظارت بهتری بر عملکرد فرآیند گزارشگری مالی داشته باشند. در نتیجه، هیات مدیره با اعضای بیشتری که مستقل هستند، تمایل بیشتری برای افزایش نظارت دارند و بنابراین انتظار می رود به کیفیت سود نیز افزایش یابد. هدف این مطالعه نیز بررسی این مسئله می پردازد که آیا استقلال هیات مدیر بر کیفیت سود در میان شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران، تاثیر دارد یا خیر؟ روش پژوهش مورد استفاده در این مطالعه، روش شبه تجربی با طرح پس رویدادی است، تعداد 272 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 8317 الی 8333 بررسی شده است. جهت آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون چند متغیره و داده های ترکیبی استفاده شده است. یافته ها بیانگر این است استقلال هیات مدیره بر کیفیت سود تاثیر مثبت دارد. در واقع در شرکتی که شفافیت اطلاعاتی دارند، مکانیسم های شرکتی از قبیل استقلال هیات مدیره باعث افزایش کیفیت سود می شود. همچنین براساس نتایج تحقیق، جریان نقدی و اهرم مالی با کیفیت سود رابطه مستقیم و همچنین ااندازه شرکت با کیفیت سود رابطه معنادار و معکوس دارد. متغیرهای این پژوهش جریان نقدی، اهرم مالی و اندازه شرکت و کیفیت سود و استقلال هیات مدیره متغیر و متغیر وابسته کیفیت سود مستقل بودند.مطالب دیگر:
🔑پاورپوینت تئوری اجتماعی آلبرد باندورا🔑پاورپوینت ناکافی بودن شیر مادر🔑تحقیق شبيه سازي شكل دهي ورق ها با استفاده از فرمول بندي الاستوپلاستيك🔑پاورپوینت آسيب هاي زلزله در شريان هاي حياتي خطوط انتقال و شبکه‌ آبرسانی🔑پاورپوینت بررسی اثر تاریخی کلوسئوم روم🔑پاورپوینت روش های برآورد نیاز به مسکن🔑تحقیق فروسيليسيم🔑تحقیق سرمت متريال🔑پاورپوینت اصول نگهداري و تعميرات نوين🔑تحقیق آب کاری فلزات🔑پاورپوینت سزارین و مراقبت های مربوطه از مادر و نوزاد🔑پاورپوینت دوره آموزشي توسعه كارآفريني🔑پاورپوینت قوانین مهم مثلثات در مثلث و برخی روابط مثلثاتی در مثلث🔑پاورپوینت پروبيوتيک ها🔑پاورپوینت اسيد فوليك🔑پاورپوینت پروبیوتیک ها و پری بیوتیک ها🔑پاورپوینت ارزیابی روانی در کودکان🔑پاورپوینت مقدمه ای بر شبیه سازی فوتبال🔑پاورپوینت بررسی اعجاز آیه 47 ذاریات🔑پاورپوینت ماه🔑پکیج شبیه سازی مقاله بهره برداری بهینه از یک ایستگاه سوختگیری هیدروژن همراه با توان باد در بازار برق🔑پاورپوینت برنامه ریزی روز بعد یک نیروگاه مجازی با حضور ذخیره سازهای انرژی مبتنی بر بار پاسخگو🔑پکیج شبیه سازی مقاله پیش بینی اشتراکی توان باد در بازار برق🔑پکیج طراحی موتور القایی روتور سیم پیچی شده🔑تحقیق ارائه یک روش کنترلی جدید برای مبدل های ماتریسی به روش مستقیم به منظور کنترل ولتاژ و فرکانس