دریافت{مبانی نظری و پیشینه تحقیق مسوؤليت اجتماعي شرکت ها}

دریافت /مبانی نظری و پیشینه تحقیق مسوؤليت اجتماعي شرکت ها/ ایی کِی|دریافت|32038144|ekn50308976|مبانی نظری و پیشینه تحقیق مسوؤليت اجتماعي شرکت ها
این فایل درباره ی مبانی نظری و پیشینه تحقیق مسوؤليت اجتماعي شرکت ها می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید. 2 - 1 - مقدمه 10 2 - 2 تعريف هدف 13 2 - 3 مدل کارت امتيازي متوازن BSC ............................................................................................................ 14 2 - 4 - تعريف مسوؤليت اجتماعي شرکتها 15 2 - 4 - 1 - مفهوم مسوؤليت اجتماعي 20 2 - 4 -- 2 مباني فلسفي ديدگاه هاي مسوؤليت اجتماعي 23 2 - 4 - 2 - 1 ديدگاه كلاسيك 23 2 - 4 - 2 - 2 ديدگاه عمومي 25 2 - 4 - 2 - 3 ديدگاه اسلامي 25 2 - 4 - 3 - ابعاد مسوؤليت اجتماعي 26 2 - 4 - 3 - 1 - بعد اقتصادي 26 2 - 4 - 3 - 2 - بعد قانوني 26 2 - 4 - 3 - 3 - بعد اخلاقي 26 2 - 4 - 3 - 4 - بعد عمومي و ملي 27 2 - 4 - 4 - رهيافت هاي مسوؤليت اجتماعي 27 2 - 4 - 5 - مسوؤليت پذيري اجتماعي در قالب فعاليتهاي بشر دوستانه 03 2 - 4 - 6 - دلايل مخالفان و موافقان مسوؤليت اجتماعي 31 2 - 4 - 7 سازمان هاي بين المللي فعال در ترويج مسوؤليت اجتماعي 33 2 - 4 - 8 - رايج ترين مدل ها از مسوؤليت اجتماعي شرکت در کشورهاي در حال توسعه 37 2 - 4 - 8 - 1 مدل مسوؤليت اجتماعي کارول 39 2 - 4 - 8 - 2 مدل مسوؤليت اجتماعي لانتوس 41 2 - 4 - 9 مزاياي اجراي مسوؤليت اجتماعي براي شرکتها .............................................................................................. 42 2 - 4 - 10 مزاياي اجراي مسوؤليت اجتماعي براي ارتقاء کيفيت زندگي نيازمندان 43 2 - 4 - 11 موانع و محدوديت ها ي موجود در اجراي مسوؤليت اجتماعي 43 2 - 4 - 12 نقش دولت در اجراي مسوؤليت اجتماعي شرکت ها 45 2 - 4 - 13 نقش بخش خصوصي در اجراي مسوؤليت اجتماعي وکاهش فقر 50 2 - 4 - 13 - 1 مدل تجاري بازرگاني 51 2 - 4 - 13 - 2 مدل انتهاي هرم 52 2 - 4 - 13 - 3 مدل تجاري اجتماعي 53 2 - 5 - تعريف سازمان بهزيستي 54 2 - 5 - 1چشم انداز سازمان بهزيستي 54 2 - 5 - 2 - تاريخچه سازمان بهزيستي کشور 54 2 - 5 - 3 - ارزش‌هاي حاکم بر سازمان بهزيستي 57 2 - 5 - 3 - 2 ارزش‌هاي خاص سازماني : 57 2 - 5 - 4 اهداف راهبردي سازمان بهزيستي کشور 58 2 - 6 - پيشينه پژوهش 59 2 - 6 - 1 مطالعات داخلي 59 2 - 6 - 2 مطالعات

مطالب دیگر:
تحقیق بررسی آناتومی استخوانتحقیق بررسی آناتومی خودمختاری (فیزیولوژی ورزشی)تحقیق بررسی آندوسكوپی و كاربرد آنتحقیق بررسی انسان شناسی از دیدگاههای مختلفتحقیق بررسی انواع پرسهاتحقیق بررسی انواع درد و چگونگی مقابله با آنهاتحقیق بررسی انواع موتورهای برقتحقیق بررسی اوقات فراغت جوانان در ایران و امكانات موجودتحقیق بررسی ایمنی و بهداشت كارمندانتحقیق بررسی اینترنت (سرویس وب WSDI-S )تحقیق بررسی بافت استخوانیتحقیق بررسی بیماری آسمتحقیق بررسی بیماری تالاسمیتحقیق بررسی بیماری دیابتتحقیق بررسی بیماری مننژیتتحقیق بررسی بیماریهای چشمتحقیق بررسی بیماریهای مقاربتیتحقیق بررسی پست های برقتحقیق بررسی پیسی پوستتحقیق بررسی تأثیر مسواك زدن هنگام ظهر در سلامت دندانهاتحقیق بررسی تست های حاملگیتحقیق بررسی تعریف الكترونیكتحقیق بررسی تقسیم بندی یك سیستم قدرت الكتریكیتحقیق بررسی تكوین یك روش گاز كروماتوگرافی برای تعیین مقدار آمانتادین در مایعات بیولوژیكتحقیق بررسی حاملگی و چگونگی تشخیص آن