دریافت{بررسی تأثیر عدم تقارن اطلاعاتی و مالکیت صندوق های سرمایه گذاری بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده}

دریافت /بررسی تأثیر عدم تقارن اطلاعاتی و مالکیت صندوق های سرمایه گذاری بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده/ ایی کِی|دریافت|32011173|ekn50308976|پروژه بررسی عدم تقارن اطلاعات ,تحقیق بررسی مدیریت سود ,مقاله حسابداری صندوق های سرمایه گذاری,بررسی تأثیر عدم تقارن اطلاعاتی و مالکیت صندوق های سرمایه گذاری بر مدیریت سود,الگوهای مختلف مدیریت سود,تعریف عدم تقارن اطلاعاتی,عدم تقارن اطلاعاتی و مدی
این فایل درباره ی بررسی تأثیر عدم تقارن اطلاعاتی و مالکیت صندوق های سرمایه گذاری بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.تحقیق حاضر با عنوان از سری تحقیق های رشته حسابداری
میباشد. این تحقیق در 111 صفحه با فرمت Word
(قابل ویرایش)
در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق
آماده چاپ و پرینت جهت
استفاده دانشجویان می باشد.

===================================================================================
تمامی
فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده
کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با
ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.
neginfile.ir@gmail.com
info@neginfile.ir

===================================================================================

قسمتهایی کوتاه از متن:

چکیده :
اطلاعات سودها مبناهایی اساسی برای تصمیم گیری سرمایه گذاران هستند. در سالهای اخیر ، بدلیل یک سری تقلب های قابل ملاحظه در حسابداری ، موضوع مدیریت سودها توجه بسیاری از دانشگاهیان و دست اندرکاران را به خود جلب کرده است.با این حال ، تمرکز اغلب مطالعات به چگونگی ارزیابی مدیریت سودها ، عوامل تأثیر گذار بر مدیریت سودها و نتایج اقتصادی کیفیت سودها محدود شده اند.
این پژوهش به بررسی چگونگی تاثیر عدم تقارن اطلاعات و مالکیت صندوق های سرمایه گذاری بر مدیریت سود شرکتها می پردازد. جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه صندوق هاي سرمايه گذاري در دوره زمانی 1387الی 1391 میباشد. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت توصیفی – همبستگی است .در این تحقیق مدیریت سود با استفاده ازمدل دیچاو و دیچومورد بررسی و ارزیابی قرار میگیرد. که در این مدل رابطه بین اقلام تعهدی و جریان های نقدی ، برای اندازه گیری مدیریت سود در نظر گرفته می شود.
نتایج بدست آمده از تحقیق نشان داد که عدم تقارن اطلاعاتی بر مدیریت سود تأثیر معناداری ندارد. همچنین بین طبقه بندی صندوق های سرمایه گذاری و مدیریت سود رابطه معناداری وجود دارد و می تواند بر مدیریت سود تأثیر گذار باشدو نتایج بدست آمده از این پژوهش می تواند در کلیه شرکتهای پذیرفته شده دربورس و سرمایه گذاران و سازمان بورس مورد استفاده قرار گیرد.

مقدمه
یکی از اهداف گزارشگری مالی، ارائه اطلاعاتی است که برای سرمایه‌گذاران، اعتبار دهندگان و دیگر کاربران فعلی و بالقوه در تصمیم‌گیری‌های مربوط به سرمایه‌گذاری و اعتباردهی و سایر تصمیم‌ها، سودمند باشد. از جمله معیار‌های با اهمیتی که گروههای مزبور برای برآورد قدرت سودآوری شرکت، پیش‌بینی سودهای آینده و ریسک‌های مربوط به آن و همچنین ارزیابی عملکرد مدیریت استفاده می‌کنند، سود‌های جاری و گذشته شرکت است. سود نیز خود متشکل از اقلام نقدی و تعهدی است و اقلام تعهدی سود تا حدود زیادی در کنترل مدیریت هستند و وی می‌تواند برای بهتر جلوه دادن عملکرد شرکت و افزایش قابلیت پیش‌بینی سود‌های آینده در اقلام تعهدی سود دست برده و به اصطلاح امروزی سود را مدیریت کند. به بیان دیگر، مدیران تلاش می‌کنند تا با انتخاب روشهای مجاز حسابداری، نتایج قابل پیش‌بینی و ثابت خلق کنند، زیرا اغلب سرمایه‌گذاران و مدیران اعتقاد دارند شرکت‌هایی که روند سود‌آوری مناسبی دارند و سود آن‌ها دچار تغییرات عمده نمی‌شود نسبت به شرکت‌های مشابه، ارزش بیشتر و قابلیت پیش‌بینی و مقایسه بیشتری دارند.
مدیران به دلائل مختلف سود را هموار می‌کنند. یکی از اهداف اصلی در مدیریت سود ایجاد یک جریان با ثبات‌تر به منظور پشتیبانی از سطح سود پرداختنی بیشتر است.جریان سود با ثبات‌تر می‌تواند ریسک کمتر تلقی شود که به قیمت سهام بیشتر و هزینه‌های استقراض کمتر منجر می‌شود. هدف دیگر مدیریت سود، تمایل مدیران واحد تجاری برای افزایش قدرت پیش‌بینی سرمایه‌گذاران و کاهش ریسک شرکت است. به دلیل افزایش ثبات سود و کاهش نوسانات آن، سرمایه‌گذاران می‌توانند پیش‌بینی دقیق‌تری در مورد سود‌های آینده انجام دهند.

فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول : کلیات تحقیق
1-1مقدمه 2
1-2بیان مساله تحقیق 2
1-3 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق 3
1-4 اهداف تحقیق5
1-5 سوالات تحقیق5
1-6چهارچوب مفهومی تحقیق5
1-7فرضیه های تحقیق5
1-8تعریف مفاهیم و واژه های کلیدی تحقیق6
1-8-1 مدیریت سود6
1-8-2 عدم تقارن اطلاعاتی 7
1-8-3 سرمایه گذاران نهادی 7
1-8-4 صندوق های سرمایه گذاری8
1-9قلمرو تحقیق8
1-10 روش تحقیق و جمع‌آوری داده ها اطلاعات8
1-11استفاده کنندگان از نتایج تحقیق9
1-12ساختار کلی تحقیق10
فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق
1-2 مقدمه12
بخش اول: مبانی نظری تحقیق12
2-2 مدیریت سود 12
2-2-1 تعریف مدیریت سود14
2-2-2 مطلوبیت مدیریت سود 15
2-2-3 فرضیه های مختلف در مورد مدیریت سود17
2-2-3-1 فرضیه مکانیکی17
2-2-3-2 فرضیه بازار کارا17
2-2-3-3 نظریه اثباتی 17
2-2-4 الگوهای مختلف مدیریت سود18
2-2-4-1 الگوی بدست آوردن آرامش18
2-2-4-2 الگوی حداقل کردن سود19
2-2-4-3 الگوی حداکثر کردن سود19
2-2-4-4 الگوی هموارسازی سود19
2-2-5 انگیزه های مدیریت سود20
2-2-5-1 انگیزه های مربوط به منافع شرکت20
2-2-5-2انگیزه های مربوط به منافع شخصی23
2-2-6 اقلام تعهدی25
2-3 عدم تقارن اطلاعاتی27
2-3-1 تعریف عدم تقارن اطلاعاتی28
2-3-2 انواع عدم تقارن اطلاعاتی28
2-3-3 عدم تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود29
2-4 سرمایه گذاران نهادی30
2-5 صندوق های سرمایه گذاری مشترک32
2-5-1 تعریف صندوق های سرمایه گذاری مشترک32
2-5-2 انواع صندوق های مشترک سرمایه گذاری33
2-5-3 مزایای صندوق های مشترک سرمایه گذاری35
2-5-4 معایب صندوق های مشترک سرمایه گذاری36
2-5-5 ریسک سرمایه گذاری در صندوق های مشترک سرمایه گذاری 37
2-5-6 کارمزد ارکان و هزینه های صندوق37
2-5-7 درآمد و بازده صندوق های مشترک سرمایه گذاری38
2-5-8 صندوق های سرمایه گذاری و عدم تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود38
بخش دوم-پیشینه تحقیق40
2-6 تحقیقات انجام شده در خارج از کشور40
2-7 تحقیقات انجام شده در داخل کشور43
2-8 خلاصه فصل دوم52
فصل سوم : روش شناسی تحقیق
3-1 مقدمه54
3-2 روش تحقیق55
3-3 تدوین فرضیات تحقیق56
3-4 جامعه و نمونه آماری و قلمرو تحقیق56
3-5روش و ابزار گردآوری اطلاعات56
3-6تعریف عملیاتی متغیر های تحقیق57
3-6-1 مدیریت سود57
3-6-2 عدم تقارن اطلاعاتی58
3-6-3 صندوق های سرمایه گذاری58
3-6-4 متغیرهای کنترلی59
3-7معرفی مدل تحقیق60
3-8آزمون های آماری مورد استفاده61
3-8-1 آمار توصیفی61
3-8-2 ماهیت و منابع داده ها61
3-8-3 آزمون هاسمن63
3-8-4 آزمونF63
3-8-5 آزمون معنادار بودن در الگوی رگرسیون64
3-8-5-1 آزمون معنادار بودن معادله رگرسیون64
3-8-5-2 آزمون معنادار بودن ضریب64
3-8-6 آزمون استقلال خطاها65
3-8-7آزمون نرمال بودن متغیر ها65
3-8-8بررسی پایایی و ناپایایی داده ها65
3-8-9ناهمسانی واریانس ها66
3-9خلاصه فصل سوم66

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها
4-1 مقدمه68
4-2 آمار توصیفی داده ها68
4-3 آمار استنباطی71
4-3-1 آزمون پایایی متغیرها71
4-3-2 تعيين مدل مناسب براي تخمين مدل رگرسيون72
4-3-3 آزمون فروض کلاسیک رگرسیون 73
4-3-3-1 آزمون نرمال بودن توزیع متغیر وابسته74
4-3-3-2 آزمون استقلال خطاها74
4-3-3-3ناهمسانی واریانس ها75

مطالب دیگر:
پلان جدید دانشگاه با جزئیاتپلان دیتایل و جزئیاتپلان اداری جدید با جزئیاتپلان استخر با جزئیاتپلان نقشه ایرانسازه معماری با جزئیات121-بررسی تحلیلی مقاومت فشاری و طراحی ورق اتصال گوشه درقابهای دارای مهاربندهای كمانش ناپذیر122-استفاده از الگوریتم كنترل فعال به روش جایدهی قطبی برای طراحی بهینه سیستم های كنترل غیر فعال با استفاده از میراگر های ویسكوز123-ارزیابی طیفهای ظرفیت درتحلیل و طراحی تونل های متروی شهری تحت اثرامواج لرزه ای با انجام مطالعه ای موردی124- ارائه معیارهای طبقه بندی خطوط ریلی بدون بالاست از دیدگاه تحلیل و طراحی125- طراحی و قرارگیری بهینه مسیر بزرگراهها با استفاده از GISپروژه برداشت از بنای تاریخی (مسجد مهرآباد بناب)جزوه آمار و احتمالات مهندسیبرنامه تحت اکسل محاسبات رول مصالح (ایزوگام پشم شیشه و... )12عدد آیکن تمام قد زن و مرد مربوط به کسب و کارجعبه متن پاورپوینت به سبک دفتر یادداشت28آیکن در رابطه با اینترنتپیش بینی عمر خستگی مواد لاستیکی زیر بار چندجهته با استفاده از یک روش مکانیک آسیب محیط پیوسته: اثرات بارگ499-بهسازی مصرف سیمان و ماسه در بتن حجیم500-بتن ریزی توام با حفاری501-بررسی نقاط ضعف و قوت طراحی پرده آب بند سد بتنی دو قوسی شهید رجاییپروژه GIS شهر سنندجپروژه GIS شهر مریوانپروژه GIS شهر بروجردپروژه GIS شهر اردبیل