دریافت{بررسی حسابداری و گزارشهای مالی یک شرکت}

دریافت /بررسی حسابداری و گزارشهای مالی یک شرکت/ ایی کِی|دریافت|30017588|ekn50308976|بررسی حسابداری و گزارشهای مالی یک شرکت
این فایل درباره ی بررسی حسابداری و گزارشهای مالی یک شرکت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

فرمت فایل: wordتعداد صفحات: 12

خدمات حسابداري شرکت شامل ارائه خدمات حسابداري، دفترداري شرکتها، پيگيري و تکميل مدارک حسابداري معوق، اصلاح حسابها، ارائه صورتهاي مالي ضمني و نهايي، تهيه صورتهاي مالي تلفيقي گروه شرکتها، تهيه صورتهاي مالي از مدارک ناقص و ساير خدمات حسابداری و مالي مي باشد.دریافت وپرداخت• معرفی حسابهای بانکی و تعيين مشخصات آنها از جمله کد حسابداری• ثبت انواع دريافت و پرداخت از قبيل صدور چک ، واگذاری چک ، واريز به بانک و برداشتهای بانک• صدور سند حسابداری صدور چک ، واگذاری چک ، واريز به بانک و برداشتهای بانک• تهيه صورت مغايرت بدون نياز به ورود دستی اطلاعات• انتقال فايل صورتحساب بانک• انتقال اطلاعات مربوط به حساب بانک از نرم افزار حسابداری• پاياپای کردن دستی اقلام باز با استفاده از امکانات متعدد درنظر گرفته شده• دسترسی به حساب بانک• گزارش چکهای صادره و ابطال شده يک بانک دربازه زمانی مورد نظر• گزارش عمليات بانک به تفکيک نوع عمليات در بازه زمانی مورد نظر• امکان ارسال گزارشات به نرم افزار Excel• چاپ چک با امکان تنظيم فرم چاپ برای چکهای مختلف• تعيين محدوده مجاز کاربراناستفاده کنندگان ازصورتهای مالیدر باره یک سیستم حسابداری صحبت کردیم و دانستیم که اطلاعات بعد از پردازش به شکل صورت های مالی در می آیند . حال باید دید که چه کسانی از این اطلاعات استفاده میکنند .به طور کلی استفاده کنندگان از اطلاعات مالی به دو دسته تقسیم می شوند . دسته اول استفاده کنندگان درون سازمانی ودسته دوم استفاده کنندگان برون سازمانی .

مطالب دیگر:
دین و زندگی سال چهارم درس سوم حقیقت بندگیدین و زندگی سال چهارمدین و زندگی سوم جلسه اولدین و زندگی سوم دبیرستان درس 5دین و زندگی سوم دبیرستان درس 16دین و زندگی سوم درس اولدین وزندگی چهارم قدرت پروازدین وزندگی دبیرستان یگانه بی همتادینامیک قانون های حرکتدینامیک محاسبه نیروی گرانشدینامیک مفهوم نیرورابطه آلل هاراز زندگیراز موفقیتراهبردهای حل مسئلهراهنمای نصب ویندوز ویستارسم تابع درجه 2 و نکات سهمیرسم شکلرشدرنج هایی کشیده ام که مپرسرنگین کمانروابط خارجی ایران در دوره ی قاجارروانشناسی سال سوم انسانی مقدمه و مفهوم روانشناسی علمیروانشناسی سال سوم انسانیروانشناسی سوم انسانی فصل سوم فرآیندهای شناختی